Jump to content
Male HQ
Sign in to follow this  
G_M

Anyone Caught Prostituting Or Solicit Payment For Sex Will Be Banned

Recommended Posts

Anyone Caught Prostituting Or Solicit Payment For Sex Will Be Banned

 

Note to all Services, Biz & Useful Web Links members,

Blowing Wind Forum, besides being a Gay forum, it is also a Moderated, Public Forum.

We do not allow blatant solicitation or offer of sexual service here as this might give cause for the authorities to clammed down on such activities, which will in turn give unnecessary trouble to yourselves and other local home based masseurs, but most importantly, it might also give unnecessary problem for volunteer moderators like us here.

Those whom are caught doing that will be given warning. If in any case, you do not heed our warnings, we will not hesitate to remove you from the forum.

Thank you for your understanding and we hope masseurs and customers alike; whom make use of our BW Massage information here will thank you very much too. 

GM 

 

=======================
不许卖淫

 

BW是一个被管理的版。

我们这版是不允许任何人在这打有关性交易的广告。
任何提及有关性交易或卖淫的字眼一律都不能出现在广告里。
如有违反,将会被除掉会员资格而且永远被封杀。

 

=======================

 

(In Vietnamese using Google Translator)

 

Lưu ý đến tất cả các nhà nhân viên mát xa dựa trên địa phương,

Thổi gió diễn đàn, ngoài việc là một diễn đàn đồng tính, nó cũng là một kiểm duyệt, công diễn đàn.

Chúng tôi không cho phép trưng cầu trắng trợn hoặc cung cấp các dịch vụ tình dục ở đây là điều này có thể cung cấp cho nguyên nhân của các cơ quan chức năng im thin thít xuống trên các hoạt động như vậy, mà sẽ lần lượt cung cấp cho rắc rối không cần thiết cho mình và gia đình nhân viên mát xa có trụ sở tại địa phương khác, nhưng quan trọng nhất, nó có thể cũng cho vấn đề không cần thiết để điều hành tình nguyện viên như chúng tôi ở đây.

Những người mà bị bắt làm sẽ được đưa ra cảnh báo. Nếu trong trường hợp, bạn không chú ý đến lời cảnh báo của chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngần ngại loại bỏ bạn khỏi diễn đàn này.

Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn và chúng tôi hy vọng nhân viên mát xa và khách hàng như nhau, người sử dụng thông tin xa BW của chúng tôi ở đây sẽ cảm ơn bạn rất nhiều quá.

 

===============================

 

(In Indonesia Using Google Translator)

 

Catatan untuk semua pemijat berbasis rumah lokal,

Hembusan angin Forum, selain menjadi forum Gay, juga merupakan Moderated, Forum Publik.

Kami tidak mengizinkan ajakan terang-terangan atau menawarkan layanan seksual di sini karena ini mungkin memberikan alasan bagi pemerintah untuk tutup mulut turun pada kegiatan tersebut, yang pada gilirannya akan memberikan masalah yang tidak perlu untuk diri sendiri dan pemijat berbasis rumah lokal lainnya, tetapi yang paling penting, hal itu mungkin juga memberikan masalah yang tidak perlu untuk moderator relawan seperti kami di sini.

Mereka yang tertangkap basah melakukan yang akan diberikan peringatan. Jika dalam hal apapun, Anda tidakmengindahkan peringatan kami, kami tidak akan ragu untuk menghapus Anda dari forum.

Terima kasih atas pengertian Anda dan kami berharap pemijat dan pelanggan sama, yang memanfaatkan informasiMassage BW kami di sini akan terima kasih banyak juga.
 

GM

 

===============================

 

เป่าลม Forum นี้ Moderated เกย์เวทีสาธารณะ 
 
เราไม่อนุญาตให้ชักชวนหรือข้อเสนอที่เห็นได้ชัดของการให้บริการทางเพศที่นี่เช่นนี้อาจทำให้เกิดการเจ้าหน้าที่ที่จะ clammed ลงบนกิจกรรมดังกล่าวซึ่งในทางกลับกันจะทำให้ปัญหาที่ไม่จำเป็นกับตัวเองและคนอื่น ๆ นวดที่บ้านในท้องถิ่นตาม แต่ที่สำคัญที่สุดก็อาจจะยัง ให้ปัญหาที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลอาสาสมัครอย่างพวกเราที่นี่ 
 
คนที่ถูกจับทำที่จะได้รับการเตือน หากในกรณีใด ๆ ที่คุณไม่ฟังคำเตือนของเราเราจะไม่ลังเลที่จะลบคุณจากฟอรั่ม 
 
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณและเราหวังว่านวดและลูกค้าเหมือนกัน ผู้ที่ทำให้การใช้งานของข้อมูลที่ BW นวดของเราที่นี่จะขอบคุณมากเกินไป
 
GM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • By RelaxZen
   Thou this will be a good place to know more people whom are keen in sharing their experience at the superb cruisy Jurong Point or even arrange meet up... I will start the ball rolling..
  • By HendryTan
   1.  Social Interaction for BW Members
   Blowingwind Forum has 42K members + many guests.
    
   Last week Mod's meeting, the mods discussed on ways we can allow members to engage in Non-Gay Topics
   (eg Special Interest Groups like Plants, Pets, Karaoke, Food, IT, Travel etc) Something which we tried with mixed results some time back.
    
    
   2.  Try Again !
   Introducing Social Clubs
    
   Clubs allows MEMBERS to create " User-created popup communities for collaboration.
   Clubs enable members to create social groups for the BW community. 
    
   Club owners (any member) can choose an appropriate club (Open, Close, Private) type to determine how much they share with the wider community. While some groups may aim to be fully visible to the community, others dealing with more sensitive subjects may want to be more hidden (from Google and Guest) ,  and our forum software provides the tools to do so.
    
   Click on Menu > Clubs to take a look.
   Or link by https://www.blowingwind.io/forum/clubs/ 
    
    
   3.  Members take charge !
   a, For Members who like to create your own "Club", you can go 
   Menu > Clubs > Start a Club
    
   b. Create a Topic Name and post information as appropriate.
    
   c. We prefer the Clubs to be community driven. 
   If there are existing topics in the forum where you like to move into the club, let the moderators know.
    
   d. Any member(s) can create Clubs. However we prefer Clubs to be "NON-SEXUAL" and observe the BW guidelines.
   Topics can be like Pets, Manga, TV/Netflix Series, health. mental issues, Japanese language, cooking, music, ...
    
   The owner of the club have to be responsible for the Club and Drive it by leading discussions and do member recruitment.
    
   Moderators have prerogative to shut-down Sexual Content Clubs and also moderate the contents of the club.
    

   4.  Pokemon Go
   As a start, I have created a Pokemon Club. 
   Feel free to join the Pokemon Club and see how it works. 
    
   A sample Club is attached.

    
   5.  Ask 
   This is still in test stage as we are also learning as we we go along.
   Post queries here. 
    
    
   Enjoy !

   Hendry Tan
   Admin cum Moderator
    
    
    
  • By Will_90
   Anyone wanna masturbate together ?Pm with stats 
  • By JS11x
   Looking for fun  around Cyberjaya this coming Sat and Sun. I can't host tho. If any of you are interested, PM me. We'll talk things out from there. Love daddies, muscle, someone around my age is okay too. Or email me at misoislove@gmail.com
  • By slaveboi24
   Am wondering what it's like to lock myself in a cock cage and give up my right to cum... Anybody got experiences to share? As a dom putting the cage on someone else or a sub being locked up?
×
counter