Jump to content
Male HQ

Anyone Caught Prostituting Or Solicit Payment For Sex Will Be Banned


G_M

Recommended Posts

Anyone Caught Prostituting Or Solicit Payment For Sex Will Be Banned

 

Note to all local home based masseurs,

Blowing Wind Forum, besides being a Gay forum, it is also a Moderated, Public Forum.

We do not allow blatant solicitation or offer of sexual service here as this might give cause for the authorities to clammed down on such activities, which will in turn give unnecessary trouble to yourselves and other local home based masseurs, but most importantly, it might also give unnecessary problem for volunteer moderators like us here.

Those whom are caught doing that will be given warning. If in any case, you do not heed our warnings, we will not hesitate to remove you from the forum.

Thank you for your understanding and we hope masseurs and customers alike; whom make use of our BW Massage information here will thank you very much too. 

GM 

 

=======================
不许卖淫

 

BW是一个被管理的版。

我们这版是不允许任何人在这打有关性交易的广告。
任何提及有关性交易或卖淫的字眼一律都不能出现在广告里。
如有违反,将会被除掉会员资格而且永远被封杀。

 

=======================

 

(In Vietnamese using Google Translator)

 

Lưu ý đến tất cả các nhà nhân viên mát xa dựa trên địa phương,

Thổi gió diễn đàn, ngoài việc là một diễn đàn đồng tính, nó cũng là một kiểm duyệt, công diễn đàn.

Chúng tôi không cho phép trưng cầu trắng trợn hoặc cung cấp các dịch vụ tình dục ở đây là điều này có thể cung cấp cho nguyên nhân của các cơ quan chức năng im thin thít xuống trên các hoạt động như vậy, mà sẽ lần lượt cung cấp cho rắc rối không cần thiết cho mình và gia đình nhân viên mát xa có trụ sở tại địa phương khác, nhưng quan trọng nhất, nó có thể cũng cho vấn đề không cần thiết để điều hành tình nguyện viên như chúng tôi ở đây.

Những người mà bị bắt làm sẽ được đưa ra cảnh báo. Nếu trong trường hợp, bạn không chú ý đến lời cảnh báo của chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngần ngại loại bỏ bạn khỏi diễn đàn này.

Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn và chúng tôi hy vọng nhân viên mát xa và khách hàng như nhau, người sử dụng thông tin xa BW của chúng tôi ở đây sẽ cảm ơn bạn rất nhiều quá.

 

===============================

 

(In Indonesia Using Google Translator)

 

Catatan untuk semua pemijat berbasis rumah lokal,

Hembusan angin Forum, selain menjadi forum Gay, juga merupakan Moderated, Forum Publik.

Kami tidak mengizinkan ajakan terang-terangan atau menawarkan layanan seksual di sini karena ini mungkin memberikan alasan bagi pemerintah untuk tutup mulut turun pada kegiatan tersebut, yang pada gilirannya akan memberikan masalah yang tidak perlu untuk diri sendiri dan pemijat berbasis rumah lokal lainnya, tetapi yang paling penting, hal itu mungkin juga memberikan masalah yang tidak perlu untuk moderator relawan seperti kami di sini.

Mereka yang tertangkap basah melakukan yang akan diberikan peringatan. Jika dalam hal apapun, Anda tidakmengindahkan peringatan kami, kami tidak akan ragu untuk menghapus Anda dari forum.

Terima kasih atas pengertian Anda dan kami berharap pemijat dan pelanggan sama, yang memanfaatkan informasiMassage BW kami di sini akan terima kasih banyak juga.
 

GM

 

===============================

 

เป่าลม Forum นี้ Moderated เกย์เวทีสาธารณะ 
 
เราไม่อนุญาตให้ชักชวนหรือข้อเสนอที่เห็นได้ชัดของการให้บริการทางเพศที่นี่เช่นนี้อาจทำให้เกิดการเจ้าหน้าที่ที่จะ clammed ลงบนกิจกรรมดังกล่าวซึ่งในทางกลับกันจะทำให้ปัญหาที่ไม่จำเป็นกับตัวเองและคนอื่น ๆ นวดที่บ้านในท้องถิ่นตาม แต่ที่สำคัญที่สุดก็อาจจะยัง ให้ปัญหาที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลอาสาสมัครอย่างพวกเราที่นี่ 
 
คนที่ถูกจับทำที่จะได้รับการเตือน หากในกรณีใด ๆ ที่คุณไม่ฟังคำเตือนของเราเราจะไม่ลังเลที่จะลบคุณจากฟอรั่ม 
 
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณและเราหวังว่านวดและลูกค้าเหมือนกัน ผู้ที่ทำให้การใช้งานของข้อมูลที่ BW นวดของเราที่นี่จะขอบคุณมากเกินไป
 
GM
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...